Thursday, 22 February 2018

PEMIMPIN DTEGAH ZALIM


Islam dengan tegas telah menggesa para pemerintah melakukan keadilan. Firman Allah yang bermaksud: "Dan apabila kamu menghukum di antara manusia, maka hendaklah kamu berlaku adil." (Surah An-Nisa 5: 58). 

Ayat ini pada mulanya menyentuh tentang hukuman yang dijatuhkan, tetapi tidaklah dirgukan bahawa pengertiannya meliputi keadilan di dalam politik dan di dalam mengurus pentadbiran yang berhubung dengan rakyat jelata, jadi tidak seharusnya pengertian ayat tersebut dibataskan. 

Ia merupakan satu bentuk keadilan yang tidak mirip sebelah dan tidak terpengaruh dalam ikatan keluarga atau kasih sayang, juga tidak terpesong oleh desakan perasaan benci atau permusuhan.

Dalam ayat lain, firman Allah SWT yang bermaksud: "Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, walaupun ia adalah kerabatmu." (Surah al-Anam, ayat 152). 

Firman Allah SWT dalam surah al-Maidah, ayat kelapan pula bermaksud: "Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku adil, berlaku adillah kerana ia lebih dekat kepada takwa."

Di samping itu Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: "Individu yang paling dikasihi Allah SWT pada hari kiamat dan yang paling hampir kepada-Nya ialah seorang imam yang berlaku adil, dan orang yang paling dibenci Allah pada hari kiamat dan menerima seksaan yang paling pedih ialah seorang imam yang berlaku zalim." (Hadis riwayat Bukhri, Muslim dan Tirmizi)

Justeru itu, jelas bahawa keadilan yang dimaksudkan di sini ialah keadilan yang dilakukan oleh golongan pemerintah, dan bukan hanya terbatas kepada keadilan moral yang tegak di atas konsep perimbangan dan kesederhanaan.

Firman Allah yang bermaksud: "Sesungguhnya Allah menyuruh melakukan keadilan dan kebajikan." (Surah an-Nahl, ayat 90)

Sementara al-Quran dan hadis mewajibkan ke atas para pemerintah untuk melakukan keadilan, maka di pihak yang lain pula ia mewajibkan ke atas rakyat jelata untuk melahirkan rasa taat serta patut mengikut peraturan. 

Firman Allah SWT yang bermaksud: "Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada pemerintah dari kalangan kamu." (Surah an-Nisa, ayat 59). 

No comments:

Post a Comment